Contact: +4-0725-600-700

Risk Management

Mai prezent decat oricand in actuala conjunctura economica, riscul reprezinta o provocare pentru activitatea organizatiilor. Constientizarea prezentei acestuia precum si atitudinea top-managementului fata de risc, fac de cele mai multe ori diferenta intre o organizatie performanta si una falimentara. Identificarea riscurilor, cunoaşterea factorilor ce determină apariţia acestora, evaluarea efectelor producerii lor sunt probleme la care top-managementul trebuie sa raspunda prin adoptarea celor mai bune decizii pentru atingerea obiectivelor preconizate si a indeplinirii misiunii definite prin statut. In acest scop, Cursul Managementul Riscului in Afaceri isi propune o abordare directa si concreta a riscului din activitatea unei organizatii, prezentand informatiile necesare adoptarii deciziilor adecvate pentru asigurarea continuitatii activitatii si inregistrarii performantei in afaceri.

Obiective si Beneficii
Prin intermediul Cursului Managementul Riscului in Afaceri veti avea acces la cele mai recente informatii cu privire la:
• clasele de riscuri ce se pot manifesta in cadrul unei organizatii si modalitatea adecvata de tratare a riscurilor identificate
• cauzele ce conduc la aparitia riscurilor si impactul manifestarii acestora asupra rezultatelor financiare
• dimensiunea acceptata a riscului
• cadrul in care riscurile pot fi transformate in oportunitate de afaceri
• metodele si tehnicile utilizate in analiza de risc
• importanta implementarii managementului riscului la nivel de organizatie si actiunile derivate din acesta
• partile implicate (analiza stakeholders) in activitatea organizatiei si modul in care interesele acestora sunt protejate printr-un management eficient al riscului
• definirea strategiei si stabilirea masurilor de reactie la risc
• standardele referitoare la managementul riscului
• realizarea profilului de risc al afacerii
• elaborarea planului de management al riscului (registrul riscurilor) si a planului de continuitate a activitatii
• calculul valorii ramase dupa tratarea riscului (riscul rezidual).

Beneficiind de informatiile oferite in Cursul Managementul Riscului in Afaceri veti putea:
• identifica sursele generatoare de risc si modul de determinare a vulnerabilitatilor organizatiei in care activati
• identifica riscurile cu potential de manifestare in cadrul organizatiei in care activati si determina metodele adecvate de tratare
• determina dimensiunea acceptata a riscului
• analiza partile implicate in organizatia in care activati, identificand cele mai bune strategii pentru maximizarea intereselor lor
• elabora profilului de risc al afacerii organizatiei in care activati
• elabora planul de management al riscului (registrul riscurilor)
• elabora planul de continuitate a activitatii organizatiei in care activati.


Continutul cursului
Cursul urmareste capitolele si procesele descrise in PMBOK.


Capitol Descriere
1. Riscul în cadrul unei firme - între probabilitate şi realitate 1.1. A fi sau a nu fi...RISC!
1.2. Ce este riscul?
1.3. Poate fi riscul o oportunitate?
1.4. Factori ce determină apariţia riscului
1.5. Dimensiunea riscului. Ce nivel al riscului putem accepta?
1.6. Concluzii
2. Riscuri si iar riscuri...Tipologia riscurilor şi caracteristicile lor 2.1. Riscuri şi iar riscuri...
2.2. Riscuri ale afacerii
2.2.1. Riscul de management
2.2.2. Riscul de brand şi reputaţie
2.2.3. Riscul reprezentat de concurenţă
2.2.4. Riscul generat de clientelă
2.2.5. Riscul indus de furnizori
2.2.6. Riscul de faliment
2.3. Riscuri operaţionale
2.3.1. Riscul comercial
2.3.2. Riscul investiţional
2.3.3. Riscul de personal
2.3.4. Riscul tehnologic
2.3.5. E-Riscul
2.4. Riscuri financiare
2.4.1. Riscul valutar
2.4.2. Riscul ratei inflaţiei
2.4.3. Riscul ratei dobânzii
2.4.4. Riscul de credit
2.5. Concluzii
3. Analiza de risc 3.1. Ce este analiza de risc?
3.2. Scopul analizei de risc
3.3. Cum putem realiza o analiză de risc? Metode utilizate în analiza riscului.
3.3.1.Matricea/Analiza SWOT
3.3.2.Matricea riscurilor
3.4. Concluzii
4. Managementul riscului – parte integrantă a procesului de management al unei firme 4.1. Ce este managementul riscului?
4.2. Rolul managementului riscului în cadrul procesului de management al firmei
4.3. Importanţa existenţei managementului riscului la nivel de firmă
4.4. Scopul şi obiectivele managementului riscului
4.5. Limitele managementului riscului
4.6. Prezentarea standardelor privind managementul riscului
4.6.1. Standardul ISO 31000 - Managementul riscului
4.6.2. Standardul ISO 31010 - Tehnici de evaluare a riscului
4.7. Concluzii
5. Managementul riscului şi Guvernanţa corporativă 5.1. Analiza părţilor interesate în activitatea unei firme
5.1.1. Cadrul de apariţie a părţilor interesate
5.1.2. Care sunt stakeholderii unei firme?
5.1.3. Identificarea intereselor stakeholder-ilor unei firme
5.2. Ce este Guvernanţa corporativă?
5.2.1. Definirea Guvernanţei corporative
5.2.2. Principiile Guvernanţei corporative
5.3. Managementul riscului – instrument al Guvernanţei corporative
5.4. Cadrul legislativ din România privind Managementul riscului şi Guvernanţa corporativă
5.5. Concluzii
6. Cum se derulează procesul de management al riscului? 6.1. Determinarea contextului
6.1.1. Stabilirea criteriilor de evaluare a riscurilor
6.2. Evaluarea riscurilor
6.2.1. Identificarea riscurilor
6.2.2. Analiza riscurilor
6.2.3. Evaluarea impactului manifestării riscurilor
6.3. Tratarea riscurilor
6.4. Comunicarea şi consultarea
6.5. Monitorizarea şi controlul
6.6. Concluzii
7. Instrumente specifice managementului riscului 7.1. Profilul de risc al afacerii
7.1.1. Ce este Profilul de risc al afacerii şi la ce foloseşte?
7.1.2. Cum se întocmeşte un Profil de risc al afacerii?
7.2. Planul de management al riscului
7.2.1. Ce este Planul de management al riscului şi cui i se adresează?
7.2.2. Cum se realizează Planul de management al riscului?
7.3. Planul de continuitate a activităţii
7.3.1. Ce este Planul de continuitate a activităţii?
7.3.2. De ce este necesar Planul de continuitate a activităţii?
7.4. Concluzii
8. Acţiunile managementului riscului în cadrul unei firme 8.1. Definirea strategiei cu privire la risc.
8.2. Stabilirea acţiunilor de reacţie la risc
8.2.1. Ce metodă de tratare alegem?
8.3. Evaluarea rezultatelor şi măsurarea performanţelor obţinute
8.4. Monitorizarea acţiunilor întreprinse
8.5. Actualizarea strategiei cu privire la risc
8.6. Concluzii

Reducere pentru grupuri. Pentru participarea a mai multor persoane de la aceeasi firma, putem aplica un discount. va rugam sa ne contactati in vederea obtinerii de informatii despre discountul aplicat.


Costuri. Pretul unui curs se va stabili la momentul programarii sale, depinzand de locatia aleasaa si de instructorul solicitat sa sustina acest curs.


Acceseaza Calendar Cursuri
Acceseaza Formular inscriere

Dotare Tehnica - Sali de Curs